Сб, 20.10.2018, 01:01
Вітаю Вас Гість | RSS

ГОРОДОК-LIVE

Головна » 2016 » Березень » 20 » 20. 03. 2016 - Як голосувала сесія… (Нотатки із засідання 5 сесії Городоцької міської ради).
12:59
20. 03. 2016 - Як голосувала сесія… (Нотатки із засідання 5 сесії Городоцької міської ради).

   П’ята сесія Городоцької міської ради голосувала вперше відповідно  до Закону України №2016, до якого Верховна Рада України внесла зміни (до статті 59 Закону « Про місцеве самоврядування в Україні») щодо запровадження поіменного голосування.
Для чого були прийняті відповідні зміни? – запитаєте.  Щоб зробити голоси в радах усіх рівнів поіменними, а результати голосувань – загально доступними, що має підвищити відповідальність, а також якість роботи депутатів місцевих рад. Водночас, результати поіменних голосувань підлягають обов’язковому оприлюдненню і є невід’ємною  частиною протоколів сесій рад, розміщених на веб-сайтах відповідних органів місцевого самоврядування.

   Що таке персоніфіковане голосування? – запитаєте.  Це – поіменне голосування, процедура голосування, дотримання якої дозволяє  ідентифікувати персональне рішення кожного депутата, який бере участь у голосуванні – під час не таємного голосування і після тривалого часу від моменту голосування.

   Персоніфікувати голосування, відповідно до закону - це кожне голосування в раді по кожному питанню, окрім таємних, призвести до обов’язкової фіксації на законному рівні – хто по якому питанню і як голосував, якщо голосував. Це - для того, щоб відповідна громада могла знати, як голосували представники від неї, тобто депутати,  в тій чи іншій раді – персоніфіковано-поіменно.  Адже голосування в радах, як знаємо і як було раніше, - це було прийняття  рішення групою людей, при якому прийняте кінцеве рішення формувалося шляхом кінцевого загального підрахунку голосів членів групи.  А тому, при такому колективному голосуванні, завжди була відсутня політична та персональна відповідальність кожного депутата за прийняті рішення.  Тобто, як би погано не  працював депутат у раді, які би погані для громади рішення не приймав, про це  громада не знала. І коли, врешті, навіть, доводилося людям з’ясовувати, хто з депутатів підтримував те чи інше рішення, яке було необхідне чи не потрібне людям,  то всі депутати – і то завжди – казали, що серед тих, хто голосував чи не голосував «за» або «проти»,  були саме вони,  а способу перевірити  не було, оскільки  в протоколі значилося  лише кількісне підбиття підсумків голосування: скільки  із присутніх на сесії депутатів  голосували «за», проти», «утрималося», «не голосувало».  І – ніякої прив’язки до прізвища депутата, бо це не було передбачено законом і регламентом сесії й була відсутня відео зйомка чи фото фіксація, хто і як руку піднімав. І – ніякої відповідальності за прийняті рішення.  Тому-то й Верховна Рада  «відкрила» голосування депутатів у місцевих органах самоврядування.
Спробую нагадати  основні норми Закону, які набули чинності, а саме ч. 3 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Рішення місцевої ради приймаються відкритим поіменним голосуванням.
 2. Таємні голосування можуть бути виключно з питань, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме:
  1. п. 4 ст. 26 Закону: обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради;
  2. п.16 ст. 26 Закону: прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови;
  3. п.1 ст. 43 Закону: обрання голови ради, відповідно заступника голови районної ради та першого заступника, заступника голови обласної ради, звільнення їх з посади;
  4. п. 29 ст. 43 Закону: прийняття рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації;
  5. п.31 ст. 43 Закону: внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови відповідної місцевої державної адміністрації;
  6. ч.1 ст. 55 Закону: голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.
 3. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 4. Результати поіменного голосування розміщуються на офіційному веб-сайті місцевої ради У ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ та є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

   Для виконання Закону місцевим радам необхідно: привести у відповідність до Закону Регламент місцевої ради та забезпечити поіменне голосування з кожного питання порядку денного.

   І. Щодо приведення у відповідність до Закону Регламентів, то для полегшення роботи місцевих ради, експертами було розроблено типові зміни, які необхідно внести.

   У розділі Регламенту щодо видів та способів голосування потрібно внести такі зміни:

Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, прямо передбачених Законом, у яких рішення приймаються таємним голосуванням.

Відкрите поіменне голосування здійснюється:

- за допомогою програмно-технічного комплексу системи електронного голосування з фіксацією результатів голосування, у тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного депутата;

- у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою системи електронного голосування або у разі прийняття процедурного рішення Радою про незастосування при голосуванні цієї системи – шляхом оголошення позиції депутата: в ході голосування головуючий оголошує в алфавітному порядку прізвища депутатів. Депутат, прізвище, якого оголошено, заявляє про свою позицію “за”, “проти”, “утримався”, а результати поіменного голосування фіксуються.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню, а також наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Таємне голосування проводиться виключно у випадках, прямо передбачених законом, шляхом заповнення бюлетенів та проведення подальшого підрахунку.

   У розділі щодо порядку здійснення голосування та прийняття рішення вказано:

Депутат голосує особисто. При голосуванні за допомогою системи (Рада/Віче) депутат голосує виключно персональною електронною карткою. Забороняється передавати картку для голосування іншим депутатам або голосувати кількома картками.

При голосуванні шляхом оголошення позиції депутата за відсутності технічних умов електронного голосування кожен депутат оголошує власну позицію «за», «проти» або «утримався» особисто.

При таємному голосуванні депутат має право на одержання лише одного бюлетеня для таємного голосування і зобов’язаний не передавати його іншим особам.

ІІ. Щодо фактичного забезпечення поіменного голосування з кожного питання порядку денного, то тут ради можна розділити на два типи: ради, у яких встановлена електронна система для голосування, та ради, у яких такої системи немає.

   Ради, у яких встановлено електронну систему для голосування Віче чи Рада, використовують дану систему для фіксації персональної поіменної позиції кожного депутата.

   Кожен депутат голосує персональною карткою, а результати голосування поіменно висвітлюються на інформаційному табло або екрані у залі засідань.

   У день проведення сесії ради або не пізніше наступного дня (у випадку, якщо пленарне засідання тривало до закінчення робочого дня) профільний відділ місцевої ради забезпечує оприлюднення результатів поіменного голосування на офіційному веб-сайті рад.

   Ради, у яких немає електронної системи для голосування, фіксують персональну поіменну позиції кожного депутата на окремих аркушах або у електронних таблицях.

   У такому випадку голосування відбувається шляхом оголошення позиції депутата: в ході голосування головуючий на сесії оголошує в алфавітному порядку прізвища депутатів. Депутат прізвище, якого оголошено, заявляє про свою позицію «за», «проти», «утримався». Результати поіменного голосування фіксуються на окремих листах, які йдуть як додатки до протоколу пленарного засідання.

   Зафіксовані на окремих аркушах результати поіменного голосування оприлюднюються на офіційному веб-сайті рад.

   Тож підсумую: незалежно від рад, у яких встановлена електронна система для голосування, або рад, у яких такої системи немає, апарати рад повинні попри все забезпечити виконання Закону щодо відкритих поіменних голосувань.

   Після кожного пленарного засідання на офіційному веб-сайті ради з кожного питання порядку денного громадяни повинні мати можливість переглянути повну таблицю відкритого голосування депутатів.
   Тепер щодо голосування депутатів на 5 сесій Городоцької міської ради.
Як на мою думку, думку як пересічної городоччанки, присутньої на засіданні сесії, водночас, - як депутата Городоцької районної ради від округу №2 м. Городок, той порядок "відкритого" голосування, що розробив і запропонував апарат Городоцької міської ради до першого персоніфікованого голосування, загалом не відповідав вимогам запровадженого Верховною Радою закону про публічне голосування.  Депутати голосували, як і раніше, простим ЗАГАЛЬНИМ підняттям рук. Щось  фіксували у розданих їм планшетках – із порядком денним питань, що розглядалися на сесії. Водночас, чи підписувалися, чи не підписувалися під своїми голосуваннями, було невідомо – і секретаріат, на мою думку, цього не реєстрував: рахувалися, як завжди, голоси «за», «проти», утрималися». Не голосування тих, хто на деякий час виходив із зали засідань, взагалі не  бралися до уваги. У результаті, мені, як усім тим, хто був присутній на сесії і не брав участь у роботі сесії,  так і не було зрозуміло – хто як і чому голосував. Навіть ті пропозиції, які вносили депутати під час обговорення питань сесії, досить часто НЕ СТАВИЛИСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ – І НЕ ПРИЙМАЛИСЯ до уваги, відтак, не відображені в рішеннях сесії. Чому? Та дуже просто все, як на мене, – технічно ЦЕ НЕ БУЛО ПЕРЕДБАЧЕНО: у планшетках БАГАТО ЧОГО - обговорення,  зміни та доповнення, взагалі техніка голосування  по внесенню нових змін чи включенню  чогось із запланованого до розгляду сесії - НЕ БУЛО. То, так і напрошується питання, чи потрібно було проводити непродумане ПУБЛІЧНЕ голосування в раді, якщо воно було НЕ ПУБЛІЧНИМ і не відповідало вимогам чинного законодавства? Можливо, варто було, поки ВСЕ НЕ ДОВЕДЕНО «до пуття», проводити 5 сесію, звісно ж, зі згоди депутатів, згідно із уже звичними вимогами  попереднього регламенту? Тобто, "по-старому". Хтозна.

   Водночас, моя особиста думка - про те, чи потрібна електронна система голосування в місцевих радах, укріпилася і утвердилася. Потрібна. Закон даний  відміняти ніхто не буде – він є однією із основних вимог чинного законодавства європейської спільноти, на яку ми на часі рівняємося, до якої йдемо  і до рівня якої «підтягуємо» свої українські закони.  Тож голосувати депутатам, як би там не було, ВІДКРИТО І ПРОЗОРО, тепер доведеться ПОСТІЙНО. Якщо  таким "методом" голосування, як запропонувала Городоцька міська рада на п’ятому засіданні сесії, то, на мій погляд, краще не голосувати ніяк. Бо це було не «персоніфіковане» голосування депутатів, а його фікція.  І громаді, переконана, яка слідкує за змінами у суспільстві і прагне законності та прозорості усіх рішень усіх сесій Городоцької міської ради, таке голосування буде непотрібним.

   P.S. Бажаєте переконатися в тому, чи відповідно, чи не відповідно   до вимог чинного законодавства України (нагадувала усі вимоги вище)  оприлюднено усі  рішення 5 сесії Городоцької міської ради?  Це може зробити кожен, хто зайде на веб-сайт Городоцької міської ради і перегляне прийняті 3 березня (опубліковані 11 березня) Городоцькою міською радою на 5 сесії рішення.

 

 
Переглядів: 1725 | Додав: Gorycvit | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 141 2 »
0
14  
для гуру. А міська рада хай роздасть олівці і розмальовки депутатам і хай всім разом Надя проведе гурткову роботу по адаптації до ясельної групи свого ДНЗ.

0
13  
для гуру. А поки що ніяк! Назбирали купу питань до сесії і всупереч регламенту перенесли сесію на 15 травня. Певне того, що не знають як "галасувати".)))

0
12  
района рада закупила апаратуру для поіменного голосування, у них порушень не буде, Зелінська дотримується Закону, а як же міська рада буде "галасувати",  одне тягне до лісу, друге до б..у. Порушень вже купа, чутки ходять, що опозиціонери готують документи до прокурора за порушення процедур поіменного голосування

0
11  
Де на вашому сайті рішення по земельним питанням??? Нема. Чи це питання - до правоохоронних органів??? Добре, буде письмове звернення до прокуратури.

0
10  
Що ти понімаєш в житті? Сайт ради - це все.))) Навіть більше. Тільки для ради. А для громади - пшик. Навіть коментаря не можна закинути. Як тут. А як же зворотній звязок, міськрадо? Боїшся  що не діферамбами, а матами вскриють? Все позаблоковувано ))) Так правди ніхто не любить і не хоче чути)))

0
9  
правильно каже народне  російське прислівя  Волос длинен да ум короток. Нічого, скоро пострижем под мальчика, наши видеокаміри працюють не вхолосту а по дєлу

0
8  
Для того і партія Батьківщина прийняла рішення знімати на відео усі сесії, щоб люди слухали і бачили той бєспрєділ шо тепер твориться на тих сесіях   а не слухали побрехеньки поворозника з парамеєм, яких останніх кілька місяців на роботі ніхто не бачив,  а  відео все піде у прокуратуру

0
7  
А які ж були відкриті питання в минулому скликанні? Як "гарно" вів тодішній секретар сайт? Все було. Дурні ви. Там квартирна черга була на листочки з зошита. А сам секретар на роботу не ходив. Поворозніка вина, що прикривав його постійно. Такого вже на третій день з роботи гнати треба було. Тепер воно буде розказувати який має бути сайт. Стиль і срам!!!!!!!!

0
6  
для да-да! І скільки туди не заходь, там нічого відкритого не знайдеш. В нас ця міська рада закритого типу. biggrin Типу ЗАТ. Так що розслабся і не парся.

0
5  
Скільки на сайт ради не заходь, там відкритого голосування по земельним питанням не знайеш! Підлісний, а де земельні питання? І де по ним голосування? А? Що ви там мутите по землі? eek

1-10 11-14
Меню сайту
Погода
Останні коментарі
viagra 5mg topics
http://viagrawithoutdoctorpres.net - viagra without a doctor
5mg viagra
<a href="http://viagrawithoutdoctorpres.net">viagra without a doctor
</a> - viagra 20mg dosage i forgot my password
viagra information dosage no new posts

Ти багато береш на себе! Або твоя політична сила! Бюджети і благодійні кошти - це як небо і земля! Якщо нема таланту співати то не кукурікай!!!

І до чого в твоїй промові Кропивницький? І до чого твоя грьобана політична сила? Питання було: де приватні кошти депутата чи його фонд? Де? В цій інфі! І мені не треба більше нічим цікавитися! І мені всі ви по фігу! Всі разом взяті!А ваші депутатські голоси то окремо... Видно все як на долоні! Як і гроші для освіти - обовязок кошти громади забезпечити освіту всім. Чи тепер кошти громади і району то кошти якоїсь політичної сили і депутата?!

Новини партнерів
Пошук
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0